Wesołe Słoneczka

Przedszkole - Dla rodzica

Organ Prowadzący Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczka" z oddziałami integracyjnymi :
"CONTRATO" Sp. z o.o.
40-560 Katowice ul.Hetmańska 7.
NIP - 634-281-92-84
REGON - 243308132

Masz pytania? Skontaktuj się z nami